Blir det Peer Gynt-stemne i sommer?

Vi planlegger for og håper å kunne gjennomføre Peer Gynt-stemnet. Vi vil selvfølgelig følge de til enhver tid gjeldene anbefalinger og pålegg fra myndighetene. Pr. i dag er det umulig å vite hvordan situasjonen er når Peer Gynt-stemnet skal arrangeres 31.07 – 09.08.20.

Vi i Peer Gynt AS følger situasjonen nøye ang. koronaviruset (covid-19). Det kommer stadig ny kunnskap, og situasjonen endrer seg raskt. Foreløpig er det kortsiktige anbefalinger og tiltak som er innført fra myndighetene.

Det er pr. i dag umulig å si hvordan det vil påvirke gjennomføringen av Peer Gynt-stemnet 31.07.20 – 09.08.20, men vi planlegger og jobber som om stemnet skal gjennomføres. Men vi er innstilt på å ta vår del av den nasjonale dugnaden, og vil følge de til enhver tid gjeldene anbefalinger og pålegg fra myndighetene.

Vi vil sørge for god kommunikasjon ut til våre kunder og her på våre nettsider når vi vet om og hvordan koronautbruddet vil påvirke gjennomføringen av stemnet.

Inntil videre gjør vi de tiltak vi kan for å hindre smitte hos våre ansatte, og har innført hjemmekontor og digitale møter. Du kan alltid nå oss på telefon 959 00 770 / post@peergynt.no.

Og så håper vi selvfølgelig at vi igjen kan få gleden av å ønske publikum velkommen til gode Peer Gynt-opplevelser i vår vakre Gudbrandsdalsnatur fra 31. juli.

Vi sender varme tanker til alle. Ta godt vare på hverandre!

Til neste korsvei,
fra alle oss i Peer Gynt AS

Gi din tilbakemelding