Foto: Ian Brodie
Dato
onsdag 7. august
Tid
18.00 - 16.00
Pris
Kr 1385

Med Peer Gynt i klasserommet – kurs for lærere

«Hva er det å være seg selv?»

Ibsen har gitt oss mange problemstillinger, og har med rette en viktig posisjon i norsk skole.
Kanskje er spørsmålene Ibsen søker enda mer aktuelle i dag, siden svarene vi søker ikke lenger har to streker under seg?

Utdanningsforbundet og Peer Gynt as har satt sammen et todagers kurs, med mål omå bli bedre kjent med Ibsens klassiker. Kurset vil gi konkrete måter å engasjere elevene i Ibsens viktige temaer.

Målgruppe: Lærere i ungdomsskole og videregående skole, og for lærere i voksenopplæringen. Kurset er særlig nyttig for lærere i norsk, men har stor relevans for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Onsdag 7. august

Kl. 18.00   Velkommen til Gålå og Peer Gynt-kurset

Kl. 19.30   Henrik Ibsens Peer Gynt. Regi: Marit Moum Aune

Torsdag 8. august

PARALLELLE SESJONER (kl. 09.00–12.00)
Metodikk for å undervise i Peer Gynt i klasserommet. Workshopene er praktisk rettet.

Workshop 1. Peer Gynt – på den digitale scenen
Tobias Staaby er en av pionerene for bruk av dataspill i undervisningen som tidligere lærer ved Nordahl Grieg videregående skole. Han vil sammen med Magnus Sandberg vise praktiske måter å anvende spill i klasserommet på. Et av de sentrale eksemplene i workshopen vil være Peer Gynt dataspillet som lanseres august 2019.

Workshop 2. «Keiseren, trollet eller løken?»
Peer Gynt er 150 år, men fremdeles like aktuell når det kommer til spørsmål om identitet, moral og verdier. For hvordan er det å finne seg selv og velge en veiviser i det teknologiske-multikulturelle-hyperfiksjonelle-klimakrise-året 2019? Hva kan vi lære av den gamle Peer Gynt om å være seg selv? Nok? Med utgangspunkt i Peer Gynt skal vi sammen med Marianne N. Knudsen arbeide med ulike dramatiske og performative tilnærminger for å åpne opp og iscenesette sekvenser fra verket. Metodene kan også anvendes som tverrfaglige og kunstfaglige innganger til andre fag og tematikker.

Kl. 12.00   Enkel lunsj på hotellet

Kl. 13.30   Verdivegen – en 5 km vandring i et ytre og et indre   landskap. Filosofisk vandring med Ibsens dilemmaer og møte med Peer Gynt.

15.30   Oppsummering og inspirasjon til videre arbeid. Ferdig kl. 15.50.

Kurspris inkl. forestilling og lunsj:
kr 1385 for medlemmer i Utdanningsforbundet, kr 2100 for andre.

Prisen inkluderer introduksjon og foredrag, helaftens forestilling Peer Gynt ved Gålåvatnet, Verdivegen – filosofisk vandring med dilemmaer, enkel lunsj (torsdag).

Påmelding og praktisk informasjon:

Bindende påmelding innen 28. mai (begrenset antall plasser) på:
www.utdanningsforbundet.no/kurs-og-kompetanse/kurskalender/bed-2019/med-peer-gynt-i-klasserommet/

Bekledning:
Peer Gynt-forestillingen er utendørs, så ta med godt med klær. Verdivegen: på Gålå, ca 5 km i lett terreng. Ta med gode sko.

Overnatting: Vi har reservert et begrenset antall rom på Peer Gynt Hotel og Spiseri. Pris pr person inkl. frokost: enkeltrom kr 995,- / dobbeltrom kr 595,-.

Transport:
Det er tilrettelagt for transport med offentlig kommunikasjon og interntransport med buss.
Taxi: Det er taxiholdeplass på jernbanestasjonen, eller ring 61290440.
Kollektiv transport – ankomst:
Tog fra Trondheim eller Åndalsnes ankommer Vinstra Stasjon kl. 11.49 og kl. 16.51
Tog fra Oslo/Gardermoen ankommer Vinstra Stasjon kl. 13.04 eller kl. 17.12.
BUSS: Nettbuss avg. Måløy/Ulsteinvik ankommer hotellet kl. 15.50
Kollektivtransport – avreise:
Tog mot Trondheim eller Åndalsnes reiser fra Vinstra Stasjon kl. 17.13 og 19.19
Tog mot Oslo/Gardermoen reiser fra Vinstra Stasjon kl. 16.52 og kl. 18.59
BUSS: Nettbuss avg Måløy/Ulsteinvik reiser fra hotellet kl. 01.52
Transporttilbud under arrangementet:
Onsdag 8. August:
Fra Peer Gynt Hotell og Spiseri til Gålå: avreise kl. 17.20
Fra Gålå til Peer Gynt Hotell og Spiseri: avreise kl. 23.00
Torsdag 9. August:
Fra Peer Gynt Hotell og Spiseri til Gålå: avreise kl. 12.50
Fra Gålå til Peer Gynt Hotell og Spiseri og videre til Vinstra Stasjon kl. 16:00
Buss fra Gålå torsdag korresponderer med første togavgang fra Vinstra Stasjon.
Pris interntransport begge dager: kr 380,-

Om foredragsholderne:

Tobias Staaby er stipendiat ved Universitetet i Bergen, hvor han forsker på betingelsene for faglig bruk av spill i skolen. Han har tidligere jobbet som spillpedagog på Nordahl Grieg videregående skole, hvor han fortsatt underviser. Staaby har jobbet med spill og læring i flere år. Han har blant laget kurspakker for både det tidligere Senter for IKT i Utdanningen og for Universitetet i Stavanger, og har holdt flere kurs, workshops og foredrag om emnet.

Magnus Sandberg, spillentusiast og Stipendiat i IKT og læring ved NTNU, har bakgrunn som lærer i historie, norsk og samfunnsfag i både ungdomsskole og videregående skole. Her har han benyttet spill som metode i undervisningen. Han har utviklet veiledningsmateriell for bruk av spill i skolen for Medietilsynet og senter for IKT i utdanningen, og blir ofte benyttet som foredragsholder for temaet. Magnus er rådgiver i utviklingen av Peer Gynt-spillet, og vil forske på spillet i sin doktorgradsavhandling.

Marianne Nødtvedt Knudsen er utdannet lektor i drama og teater v. Høyskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Universitetet i Århus. Per dags dato arbeider hun delvis som frilanser og delvis som midlertidig ansatt ved seksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett ved ILU, NTNU. Marianne har blant annet undervist i fagene teaterproduksjon, forestillingsanalyse, teaterhistorie, improvisasjon og rollespill, praktisk pedagogisk fagdidaktikk i drama og teater, og masteremnet deltakende kunst og improvisasjon ved NTNU. I tillegg har hun undervist i flere år i kulturskolen, på videregående skole og i voksenopplæringen. Marianne startet Teater Bak Murene i 2007 og har arbeidet med å lage egenskapte forestillinger sammen med innsatte i norske fengsler. Utover dette frilanser hun som foredrag- og workshopholder, regissør, improvisatør og utøvende skapende aktør.