Foto: Arne Hernæs
Dato
torsdag 8. august
Tid
13.30 - 15.00
Legg i kalender:

Verdivegen
Introduksjon ved Pål Christian Eggen

Bli bedre kjent med Peer Gynt sine dilemma og deg selv.