Gå til hovedinnhold

Kulturfestivalen Peer Gynt 2023 AVLYSER resten av arrangementene

Resten av arrangementene under kulturfestivalen Peer Gynt 2023 avlyses.

Resten av arrangementene under kulturfestivalen Peer Gynt 2023 avlyses

De ekstraordinære omstendighetene grunnet ekstremværet «Hans» har tvunget styret i Peer Gynt til å avlyse resten av arrangementene under kulturfestivalen Peer Gynt 2023. Dette omfatter Peer Gynt på Gålå 11. og 12. august, Høgfjellskonserten Ved Rondane lørdag 12. august og alle øvrige programposter. Fra før var Peer Gynt på Gålå 7., 9. og 10 august avlyst, og Peer Gynt-festen med prisutdeling til Lise Klaveness er utsatt til senere på høsten.

- Avgjørelsen om avlysning er tatt på bakgrunn av at en sterk fraråding fra Sør-Fron kommune, som igjen viser til råd fra Statsforvalteren i Innlandet og Politiet, sier May Brit Støve, adm. direktør i Peer Gynt AS.

Ekstremværet «Hans» stoppet forestillingen for første gang på 35 år

Siden starten i 1989 har Peer Gynt på Gålå vært spilt i både sol og regn, og aldri blitt avlyst på grunn av vær. - Terskelen for å avlyse Peer Gynt på Gålå er og skal være høy. Vi leverer kultur i natur, så vær er en vesentlig del av opplevelsen. Men vi vil aldri gå i mot myndighetenes råd, og alltid sette sikkerheten til våre medvirkende, frivillige, ansatte og publikummere først, sier Støve.

Alle billettkjøpere kontaktes

Alle billettkjøpere vil bli kontaktet av Peer Gynt AS på sms og e-post. – Vi står også i en ekstremsituasjon nå, og ber om forståelse for at vi trenger litt tid på oss for å kunne besvare alle henvendelser, sier Støve.