Åpning 5. kl. 14:00 - 17:00, 6. - 13. august kl. 11:00 - 17:00

Peer Gynt Kunstutstilling

Årets Peer Gynt kunstnere er H. M. Dronning Sonja og Ørnulf Opdahl

5., 6., 7., 9., 10., 12. og 13. august kl 16.00 og 11. august kl 15.00

Solveigs Andre sang

På øret – Charlotte Frogner som Solveig og Dennis Storhøi som Peer

9. august, kl. 10.00–15.00

Barnas dag på Gålå

Med Det Andre Teatret, «Meg og Kammeraten min» og Loftet Dansestudio

10. august 2017, kl. 13.30

Verdivegen

Vi går en lett tur og reflekterer rundt Peer Gynt sine dilemmeaer

12. august 2017, kl. 18.00

Gyntetreff på Gålåseter

Ina Svenningdal fra SKAM, Jan Egeland og Elisabeth Andreassen, i samtale med Ingar Sletten Kolloen

Fra 2016, Foto: Arne Hernæs

6. august kl 14.30

Peer Gynt Innsikt

I samtale med Narve Fulsås kommer Sigrid Strøm Reibo og Iren Reppen