Virksomhet – Om oss

«OSS SKA RØSKE TI’ DE» (Peer Gynt as sin visjon)

Foto: Ian Brodie
Foto: Ian Brodie

Peer Gynt as har en visjon, der vi ønsker at du skal bli beveget og beriket. Og reise hjem med minner som skal følge deg resten av livet. Med dette i bakhodet, skal vi produsere kulturopplevelser av høyeste kvalitet.

Peer Gynt blir regnet som et mesterverk i verdenslitteraturen. Helt siden det ble skrevet i 1867 har det berørt og utfordret lesere og publikum. Dramaet rører ved de eksistensielle spørsmålene i livet og utfordrer til refleksjon og ettertanke. Den lokale Per blir på mange måter et eksempel og et uttrykk for det universelle og allmennmenneskelige, slik det kommer fram i Ibsens Peer Gynt.

For Peer Gynt as er naturen en viktig del av scenografien, og dette kommer til uttrykk gjennom alle våre aktiviteter.

«Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest»

Akkurat som Ibsens Peer har og selskapet Peer Gynt en brokete og fargerik historie. Det starta med det som siden har blitt regnet som grunnpillaren i selskapet – Peer Gynt-stemnet. Etter initiativ fra frøningen Pål Kluften ble det første stemnet arrangert i 1928, som en hundreårsmarkering av Henrik Ibsens fødsel. Det neste stemnet ble arrangert i 1932, som ei 200-årsmarkering etter Peder Olsson Hages fødsel. Sidan 1967, som en hundreårsmarkering av Ibsens brev til København, har Peer Gynt-stemnet blitt arrangert årlig.

Fra 1967 var det den store frivillige innsatsen som holdt liv i stemnet, og fortsatt er den frivillige innsatsen og det lokale engasjementet en hjørnestein i Peer Gynt-satsingen i Gudbrandsdalen.

«Kommer ikke kjernen snart for en dag?»

Våren 2004 skiftet selskapet navn til Peer Gynt as. Tre år senere fikk Peer Gynt-stemnet knutepunktstatus og en ny strategiplan for selskapet ble utformet – en strategi som spisser virksomheten mot det som er vår kjerne – Peer Gynt – Henrik Ibsens litterære Peer, og vår egen lokale Per fra Gudbrandsdalsk fortellertradisjon.

Våren 2008 kom Dyreparken Utvikling as inn på eiersiden i Peer Gynt as, og overtok 50% av aksjene i selskapet.

I 2013 tok selskapet en ny vending. Etter en 25 år lang suksess  for Peer Gynt ved Gålåvatnet med regi av Svein Sturla Hungnes, valgte selskapet ny kunstnerisk leder og ny regissør. Iren Reppen ble ansatt som  ny kustnerisk leder i 2013. Selskapet tok med seg all erfaring og ga Peer Gynt-stemnet en ny livskraftig Peer Gynt ved Gålåvatnet i 2014, med regi av Erik Ulfsby. Etter tre års suksess med den forestillingen, med Mads Ousdal som Peer Gynt, var det i 2017 premiere på en ny versjon av Peer Gynt på Gålå. Denne gang med regi av Sigrid Strøm Reibo, og far og sønn Nils Ole og Jakob Oftebro delte rollen som Peer Gynt. I 2018 overlot Iren Reppen stafettpinnen som kunstnerisk leder til Ellen Horn.
I 2019 var det igjen klart for en ny versjon av Ibsens «Peer Gynt» på Gålå, med Marit Moum Aune som regissør og Pål Christian Eggen i rollen som Peer Gynt.

Peer Gynt as har besluttet at vår hovedproduksjon skal ha raskere endring og at 2-3 års levetid er tidsriktig.

 

Leken

Det er gjennom lek at kreativiteten får størst spille-rom. En underlig sky kan bli til en blinkende knapp dersom man gir rom for fantasien og leken. Arbeidet og arbeidsmiljøet skal være preget av trivsel, trygghet og utviklingsmuligheter for hver enkelt og for organisasjonen.

Ekte

Peer Gynt as skal gjennom alt vi gjør framstå som ekte og unike. Inspirasjonskildene i naturen og folkekulturen skal i støpeskjea og smeltes om til nye uttrykk. Lukt, smak og følelser – våre uttrykk og dine inntrykk – skal ikke bare føles ekte – de skal være ekte.

Åpen

Våre produksjoner, arenaer og møteplasser skal gi sterke opplevelser som røsker i og rører ved deg. Solnedgang ved Gålåvatnet. Hempa som glepp. Bukke-hornet og bergveggen. Fossen og fela. Lyden av bånsull og smaken av nystekt fjellørret. Vi skal vekke engasjement og gjennom unike opplevelser skape refleksjon om oss selv og om de valg vi gjør.