Gå til hovedinnhold

Person-opplysninger

Person­opplysninger

Peer Gynts behandling av personopplysninger ved markedsføring på e-post

Nedenfor gjør vi rede for hvordan Peer Gynt vil behandle personopplysninger når det gjelder markedsføring på e-post etter personopplysningsloven.

Publisert 28.04.22

Markedsføring på e-post

Formålet med behandling av opplysningene er:

  • å informere om arrangementer, forestillinger og konserter
  • å informere mottakere om tilbud og forhåndssalg
  • å informere om relevante nyheter
  • å sende praktisk informasjon i forbindelse med avvikling av Peer Gynt-stemnet

Vi registrerer ditt navn og din kontaktinformasjon.

Disse opplysningene blir brukt til å kontakte deg med informasjon om nyheter, tjenester og arrangementer i tråd med de formålene vi har nevnt ovenfor. Behandlingen av opplysningene når det gjelder markedsføring per e-post og sms vil være basert på samtykke fra dem som er registrert.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Gir du ikke samtykke eller trekker du samtykke tilbake, retter vi ikke henvendelser om markedsføring mot deg. Vi lagrer opplysningene inntil du trekker samtykket tilbake eller inntil vi på noen annen måte blir klar over at opplysningene ikke er nødvendige for formålene ovenfor.

Vi forbeholder oss likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.

Hvis vi behandler personopplysninger om deg for andre formål og med andre behandlingsgrunnlag enn de som er nevnt ovenfor, vil vi gi informasjon om dette. Dette vil gjelde blant annet ved påmelding til kurs eller når bedriften benytter seg av tilbud.

Vi gir opplysningene til vår databehandler, se nederst. Deres behandling er regulert av en databehandleravtale vi har med dem. Det er vi som bestemmer hvordan de kan bruke opplysningene. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn de som fremgår ovenfor.

Rettigheter for de registrerte

Har du gitt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake.

Personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har selv har gitt oss, så langt behandlingen vår er basert på samtykke (dataportabilitet).

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlige, databehandler og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Peer Gynt as (organisasjonsnummer 965 407 375 ). Vår kontoradresse er Kapellveien 1, 2640 Vinstra. Du kan også kontakte oss pr e-post post@peergynt.no eller telefon 959 00 770.

Vår dataprosessor er Braathens IT as (organisasjonsnummer 884 729 432). Deres kontoradresse er Fornebuveien 31, 1366 Lysaker. De kan kontaktes på support@braathensit.com eller telefon 478 89 090.