Gå til hovedinnhold

Miljøgodkjentarrangement

Miljøgodkjent arrangement

Kulturfestivalen Peer Gynt er et «Miljøgodkjent arrangement», sertifisert av Stiftelsen FEE Norway.

Kulturfestivalen Peer Gynt er et «Miljøgodkjent arrangement», sertifisert av Stiftelsen FEE Norway.

I vår strategi er et av hovedmålene at vi skal være en bærekraftig organisasjon. Vi har utarbeidet tre delmål for å nå målet:

1. Bærekraft er en naturlig og integrert del av våre beslutningsprosesser

2. Vi minimerer vår miljøpåvirkning

3. Vi har et bærekraftig arbeidsliv, ved å sørge for systematisk HMS-arbeid

Vi jobber strategisk for å nå målene vi har satt oss:

* Vårt fokus på økonomisk bærekraft gir avkastning til frivilligheten og kulturlivet i Gudbrandsdalen og skal sørge for verdiskapning i regionen

* Vårt fokus på sosial bærekraft sørger for tilgjengelige arrangement for alle, sikrer trygge rammer for våre frivillige og medspillere, og gir en stolt lokalbefolkning

* Vårt fokus på miljømessig bærekraft sørger for at vi tar vare på naturen rundt oss og minimerer vårt miljøavtrykk.

Bærekraftsansvarlig i Peer Gynt AS er Anne N. Grytting | M: 948 61 794 | anne.nilssen@peergynt.no