Gå til hovedinnhold

Internasjonaltpublikum

Internasjonalt publikum

Teaterstykket «Peer Gynt» ved Gålåvatnet er godt tilrettelagt for et internasjonalt publikum gjennom engelsk/tysk og UNG introduksjon, og audio guide på engelsk under forestillingen.

Et drama i fjellene

På utendørsscenen ved Gålåvatnet fremføres Henrik Ibsens «Peer Gynt» med musikk inspirert av Edvard Griegs originale teatermusikk. Temaet er universalt, og i samspill med med norsk drama, musikk og natur, kan stykket engasjere og underholde gjester fra hele verden.

Stykket fremføres i Peer Gynts rike, der historiene om ham kom fra: Gudbrandsdalen. «Peer Gynt» er et av Norges mest internasjonalt kjente drama, og settes opp på teater over hele verden.

Ibsen skrev «Peer Gynt» på norsk, og stykket fremføres på sitt morsmål. På samme måte som i operaer og på konserter trenger man ikke forstå hvert ord for å nyte forestillingen. Stykket er godt tilpasset et internasjonalt publikum gjennom introduksjoner, sammendragshefter og audio guider.

For et verdenspublikum

I 2022 vil vi tilby introduksjoner på norsk, engelsk/tysk og UNG intro på arenaen kl. 18.30. Introduksjonen er inkludert i billetten.

Det vil også være mulig å leie audioguide som spiller av et handlingssammendrag på engelsk før hver scene. Pris for leie er kr 100,-. Audioguide kan forhåndsbestilles til post@peergynt.no.

English version

A drama in the mountains

On the outdoor stage by Gålåvatnet, Henrik Ibsen's "Peer Gynt" is performed with music inspired by Edvard Grieg's original theater music. The theme is universal, and in interaction with Norwegian drama, music and nature, the play can engage and entertain guests from all over the world.

The play is performed in Peer Gynt's realm, where the stories about him came from: Gudbrandsdalen. "Peer Gynt" is one of Norway's most internationally known dramas, and is staged in theaters all over the world. '

Ibsen wrote "Peer Gynt" in Norwegian, and the play is performed in his native language. In the same way as in operas and concerts, you don't need to understand every word to enjoy the performance. The play is well adapted to an international audience through introductions, summary booklets and audio guides.

For a worldwide audience

From 2022, we will offer introductions in Norwegian, English/German and UNG intro in the arena at 18.30. The introduction is included in the ticket.

It will also be possible to rent an audio guide that plays an action summary in English before each scene. Price for rent is NOK 100. Audio guide can be pre-ordered to post@peergynt.no.